Du förtjänar en besvärsfri vardag.

Neuropatier

Polyneuropati är en sjukdom som påverkar flera av kroppens nerver. Den kan börja i benens nerver och göra att du gradvis förlorar känseln i fötterna och får svårare att gå. Så småningom kan besvären sprida sig till underbenen. Även om det vanligtvis inte går att bli helt återställd igen, kan du få behandling som lindrar besvären och hjälper dig att hantera sjukdomen.

De första symtomen på polyneuropati uppträder vanligtvis i båda fötterna. Du kan uppleva följande symtom:

  • Stickningar och domningar i fötterna
  • En känsla av att gå på kuddar
  • Brännande känsla eller smärta i fötterna
  • Ökad känslighet för beröring i fötterna
  • Smärta i huden på fötterna när temperaturen skiftar från varmt till kallt eller tvärtom
  • Torr hud på fötterna
  • Balansproblem

Om du misstänker att du har polyneuropati är det viktigt att söka hjälp hos en läkare. Med rätt behandling och vård kan du minska besvären och fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv.

Vi utreder och behandlar olika former av neuropatier.

Du kan även läsa mer om polyneuropati på 1177.se

Behandlingar

Rulla till toppen